Operace klkání (Modified Forssell´s Operation for Crybbing) (myotomie m. sternohyoideus, m. omohyoideus, n. accesorius CNXI)

 

Klkání koní jetrvalé polykání vzduchu (aerophagie) buď bez opory (pouze s vyklenutím krku) nebo častěji s oporou o pevný objekt (např. dveře, hrazení, atd.) pomocí řezáků (Tumer et al. 1984). Toto chování je obecně považováno za poruchu chování způsobené úzkostí, nudou a frustrací. Klkání není stále úplně objasněno. Komplikací tohoto chování jsou: nadýmání, koliky, nadměrné opotřebení horních řezáků a riziko návyku ostatních koní ve stáji. Existují různé metody konzervativní léčby, terapie elektrického odporu atd. (Baker a Kear - Colwell 1974) nicméně,žádná z těchto technik nemá žádné spolehlivé účinky.
Radikální metodu chirurgické léčby poprvé představilForssell v roce 1926.
Ta zahrnuje myectomii ventrální svaloviny hrdla (tj. mm. stemomandibulare , mm. omohyoidei , mm. Stemohyoidei a mm. sternothyroidei ).
Od svého vzniku prošla Forssellova metoda několika modifikacemi (např. neurektomie n. accesoriusventralis, který inervujemm. stemomandibulare)