Operace pupeční hernie (kýly)

 

Nejběžnějším typem kýly u koní je pupeční hernie. Výskyt tohoto typu hernie se odhaduje od 0,5% až 2,0 % u nově narozených hříbat. Většina pupečních hernií jsou vrozené a mohou být dědičné. V nedávné studii 19 z 44 hříbat mělo defekt ve stěně břišní. Tato vada se uzavřela do 4 dnů u 18 z těchto hříbat. Kromě toho, ve stejné studii u 12 z 44 hříbat se vyvinula pupeční kýla mezi 5 a 8 týdnem po narození.Vznik pupeční kýly je přičítán genetické predispozici, traumatu na pupečníku během porodu, nadměrnému namáhání a infekci pupečníku. Hernie obvykle představují kosmetický defekt, ale jsou potenciálním rizikem uvíznutí a uskřinutí střeva.