Kastrace hřebců


Mnoho mladých hřebců nemá potřebné vlastnosti pro chov, v těchto případech je kastrace vhodnou volbou. Ve srovnání s hřebci jsou valaši obvykle klidnější, méně snadno se rozptýlí, a snadněji se kontrolují.

Koně jsou obvykle kastrovaní ve věku jednoho až tří let, mohou být kastrována i hříbata kolem šesti měsíců věku. Většina majitelů raději nechá hřebce kastrovat dříve, než dosáhnou sexuální zralosti, tudíž si tím zajistí snadnější manipulaci, možnost pouštění do společných výběhů a bezproblémové cestování a ježdění. Nejběžněji se kastrují hřebci ve věku dvanácti měsíců, aby se zabránilo náhodnému připouštění. Někteří majitelé nechávají své hřebce do dvou až tří let věku, s úmyslem mít valacha s výraznějšími hřebčími rysy (silný krk, svalnaté tělo, široká hlava,…)

Kastrace je jednoduchý chirurgický zákrok zahrnující odstranění varlat hřebce. Jedná se o nejběžnější operaci prováděnou v terénu a ve většině případu jde o několikaminutový zákrok. Kastrace je nevratná a valach již nebude moci připouštět klisny. Operace se provádí v narkóze a lze ji provést několika způsoby:

Otevřená metoda:
Možností, jak lze provést operaci otevřenou metodou je několik: (s odkrytým semenným provazcem, s pokrytým semenným provazcem, s pokrytým semenným provazcem a ligaturou, s polopokrytým semenným provazcem). Tato metoda je jednodušší pro operatéra, ale je spojena s rizikem výhřezu střev. Po operaci je nutné intenzivní pohybování koně.

Uzavřená metoda:
Uzavřená metoda spočívá v sutuře (sešití) operačních ran. Tato metoda se provádí na ležícím koni a je technicky i materiálně náročnější, náklady na ni jsou vyšší a zabere více času, ale hlavními výhodami jsou: omezení nebezpečí výhřezu střev, rychlejší hojení, méně krvácející rány, lepší přehlednost při zákroku a snadnější možnost reoperace.