PŘEDNÁKUPNÍ VYŠETŘENÍ


Veterinární vyšetření před koupí koně je velmi vhodnou investicí pro kupujícího i pro prodávajícího. Je to nástroj, jak zjistit předchozí zranění nebo jakékoli potenciální problémy, které mohou mít vliv na budoucí zdravotní stav (např. degenerativní onemocnění kloubů, chronické onemocnění šlach, respirační onemocnění nebo nemoci očí).

Každý kůň by měl být před koupí vyšetřen, protože veterinární prohlídka může pomoci kupujícímu ve výběru nebo případné reklamaci koně. Může ušetřit zklamání, které způsobí koupě koně, který ze zdravotního hlediska není vhodný k účelu, pro který byl zakoupen. Na druhé straně může pomoci rovněž prodávajícímu, který má díky vyšetření kompletní informace o zdravotním stavu koně v době prodeje.

Veterinární vyšetření by mělo zahrnovat vyšetření koně v klidu, v pohybu a vyšetření pomocí zobrazovacích technik (RTG, USG, endoskop).