Péče o chrup, broušení zubů elektrickou bruskou, trhání zubů


PÉČE O CHRUP

Péče o chrup u koní se liší v porovnání s péčí, kterou vyžadují psi nebo kočky. Jelikož koně mají hypselodontní chrup (trvale rostoucí), je nutné je minimálně jednou ročně kontrolovat (dle potřeby upravovat), aby nevznikaly ostré hrany (tzv. „háčky“), které se tvoří v místech, kde na sebe zuby přímo nenasedají, a tudíž se nemohou přirozeně obrušovat. Zuby na horní čelisti jsou postaveny dále než zuby na dolní čelisti, a proto jsou „háčky“ problémem téměř všech koní. Zanedbáním péče o chrup může docházet k bolestivým poraněním dásní, tváří nebo jazyku koně a může mít negativní vliv na přijímání potravy. Neupravený chrup může být příčinou špatné jezditelnosti koně, házení hlavou při ježdění nebo neochoty přijímat pomůcky rukou jezdce.


Úprava elektrickou bruskou

 

Dosud nejefektivnější metodou péče o koňský chrup je úprava elektrickou bruskou. Úprava chrupu manuálně (pouze rašplí) je fyzicky i časově náročnější a není tak kvalitní. Na rozdíl od manuální metody, je k úpravě elektrickou bruskou potřeba použít nitrožilní sedaci (v ČR je k tomuto zákroku oprávněn pouze veterinární lékař).

 

Trhání zubů

 

Nejčastěji trhanými zuby jsou „vlčí zuby“.  Místo, kde rostou, tvoří překážku pro udidlo a proto je nejvhodnější jejich odstranění, abychom koni poskytli co největší komfort.

 

Vady skusu
Péče o chrup je nezbytná u koní s vadou skusu, jelikož i mírně posunutá čelist směrem dopředu nebo dozadu může způsobit velké potíže.
Předkus (Brachygnatia superior)
-    zkrácená horní čelist
Podkus (Brachygnatia inferior)
-    zkrácená dolní čelist

 

Typy zubů
Dospělý kůň má 36-44 zubů. Odchylku způsobují špičáky a vlčí zuby, protože některým koním tyto zuby zkrátka nevyrostou.  
Řezáky – Dentes Incisivi (12)   
-    zuby, které se nacházejí v přední části huby koně a slouží k ukousnutí sousta
     Špičáky – Dentes Canini (0-4)
-    rostou samostatně v mezizubním prostoru
-    tvar, velikost i počet se u každého koně liší
-    jejich funkcí není přijímání potravy, ale obrana
-    prioritně se objevují u hřebců a valachů, ale ani u klisen nejsou výjimkou
     Třenové zuby – Dentes Premolares (16)
-    slouží k rozmělnění sousta
     „Vlčí zub“ (0-4)
-    vlčí zub je malý premolár, konkrétně P1 (první premolár)
-    neplní žádnou důležitou funkci a tvoří se v místě, kde má ležet udidlo, tudíž je zapotřebí jeho odstranění
     Stoličky – Dentes Molares (12)
-    slouží k důkladnému rozžvýkání přijaté potravy