Podkovářské poradenství


V průběhu vývoje koně se ze všech prstů vytvořil jeden a vzniklo kopyto, které nese celou váhu koně. Proto je pravidelná a správná péče o kopyta pro koně zásadní. Kopyto je tvořeno měkkými tkáněmi a keratinovými strukturami. Obvykle naroste o 6-10mm za měsíc, ideální je tedy úprava každých 6-8 týdnů. Mnoho problémů (vady postoje, apod.) může být odstraněno, pokud se začnou řešit včas (tzn. v hříběcím věku), není tedy vhodné první úpravu kopyt odkládat.


Podkování

Podkovy chrání kopyta koně před mechanickým poškozením (lámání, otlaky). Ačkoliv je pro koně nejpřirozenější chodit bez podkov (tzv. „naboso“), v dnešní době jsou na koně kladeny větší požadavky a k tomu by jim měl být dopřán komfort v podobě podkov, aby nebyla narušena jejich pohoda („welfare“) koně.


Ortopedické podkování

Ortopedické podkování se provádí za účelem zmenšení nepříznivých vlivů a následků, které mají nepravidelné postoje, kopyta či chůze. Používá se rovněž pro léčení některých nemocí kopyt (např. schvácení).

Příznivý vliv na končetiny koně může mít pouze správná a pravidelná údržba kopyt a vhodné podkování.