Komplikace při porodu klisny


Většina porodů probíhá bez komplikací, avšak je zapotřebí, aby s jejich výskytem chovatel počítal. Pokud komplikace nastane, může způsobit vážné potíže jak klisně, tak hříběti, a proto je důležitý včasný zákrok veterinárního lékaře.


Nesprávná poloha hříběte (Dystokie)

Nejběžnější porodní komplikací je abnormální poloha hříběte a lze ji zjistit při začátku porodu. Hříbě by mělo vycházet s hlavičkou položenou na předních nohách, je ale několik možností poloh hříběte a záleží na přivolaném lékaři, jakou metodu řešení zvolí. Nejčastější postup k odstranění nepravidelných poloh je repozice.


Zadržení lůžka (Retence placenty)

Klisna by měla do tří hodin od porodu vypudit placentu, která by po rozložení měla představovat písmeno F.  V případě, že klisna placentu zadrží, je nutný zákrok veterinárního lékaře, který nasadí léčbu hormony pro podporu stahů hladké svaloviny. Placenta se v žádném případě nesmí vytahovat ručně! Při retenci lůžka je zvýšené riziko zánětu dělohy, proto se v tomto případě aplikuje rovněž léčba antibiotiky.


Vychlípení děložního rohu

V případě, že klisna stoupne na volně vysící placentu, může dojít k vychlípení děložního rohu. Tím nastane přerušení krevního zásobování a vznikne tlak na nervové zakončení. To způsobí silné bolesti. Tomuto stavu lze předcházet podvázáním lůžka tak, aby se nedotýkalo země.


Poporodní krvácení

Život ohrožující situace, kdy dojde k mechanickému poškození jemných sliznic dělohy nebo pochvy klisny.  V každém případě je nutná prohlídka veterinárním lékařem, jelikož chovatel sám nemůže odhadnout jak je stav klisny vážný.

Výhřez dělohy

Jedná se o velice vážný stav, kdy hrozí vykrvácení. Děloha se nesmí poškodit, tudíž je žádoucí udržovat klisnu v klidu do příjezdu veterinárního lékaře, což je vzhledem k velkým bolestem klisny velmi náročné. Klisna, u které již tento problém nastal, nesmí být dále využívána v chovu!