VAKCINACE


Tetanus

Onemocnění známé jako „strnutí šíje“. Tetanus je způsoben bakterií, která produkuje toxiny (jedy) a běžně se nachází v půdě. Do těla koně se může dostat prostřednictvím otevřených ran, oděrek nebo pupku novorozeného hříběte. Symptomy zahrnují svalovou ztuhlost, což brání koni v přijímání tekutin a potravy. Úmrtnost je více než 80%.


Primovakcinace:
První injekce + po 3-6 týdnech druhá injekce

Revakcinace:
1x ročně

Influenza/ Chřipka
Chřipka je jedním z nejčastějších onemocnění dýchacích cest u koní a je vysoce nakažlivá. Přenáší se aerosolem. Symptomy jsou podobné těm, které se vyskytují u člověka s nachlazení, včetně suchého kašle, výtoku z nosu, horečce a ztrátě chuti k jídlu. Může nenávratně poškodit srdce, plíce, svaly nebo klouby, a pokud se neléčí, je jednou z příčin dušnosti koně. Nejvíce ohroženi jsou koně, kteří cestují, proto je pro ně očkování povinné. Nepovinné, ale přesto vhodné je pouze pro koně, kteří žijí v uzavřeném a izolovaném stádě.


Vakcinační schéma:
Primovakcinace:
První injekce + po 3-4 týdnech druhá injekce

Revakcinace:
1x-2x ročně

Koně, sportující na mezinárodních závodech (v rámci FEI) musí být povinně vakcinováni v intervalu ne delším než 6 měsíců a 21 dní.


Herpesvirus (EHV)
Dva odlišné viry, herpesvirus typu 1 (EHV-1) a herpesvirus typu 4 (EHV-4), které způsobují dvě různá onemocnění, obě známé jako rhinopneumonitis. Oba typy způsobují dýchací potíže, které mohou zahrnovat horečku, letargii, ztrátu chuti k jídlu, výtok z nosu a kašel. EHV-1 může také způsobit potraty, smrt hříběte, neurologické příznaky a ochrnutí. Rhinopneumonitis se šíří pomocí aerosolu nebo přímým kontaktem se sekrety nebo zdroji pitné vody. Virus se nemusí projevovat žádnými příznaky u vektorů (přenašečů).


Vakcinační schéma:
Primovakcinace:
První injekce + po 3-4 týdnech druhá injekce

Revakcinace:
2x ročně

Pro ochranu klisen proti zmetání, by klisny měly být očkovány v 5., 7. a 9.měsíci březosti.


Hříběcí
Vysoce nakažlivé onemocnění, ale již zřídka fatální, způsobené bakteriální infekcí charakteristickou abscesem lymfatické tkáně horních cest dýchacích. Přenáší se kontaktem s infekčními sekrety. Vhodné pro chovy většího počtu hříbat.